รีวิวร้านอาหาร ในเครือ เปิดพิสดาร โดย แม่ช้อยนางรำ หรือ สันติ เศวตวิมล
 
 
 
อย.ประกาศแก้ไขนิยาม “นมโค” และการแสดงฉลาก
 
อย-ประกาศแก้ไขนิยาม-“นมโค”-และการแสดงฉลาก
น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีนโยบายที่จะแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 เรื่อง นมโค โดย อย.จะปรับแก้ไขนิยาม “น้ำนมโค (นมสด)” และ “นมโค”  โดยน้ำนมที่รีดจากแม่โค 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีพาสเจอร์ไรซ์ ให้เรียกว่า “น้ำนมโคสด หรือนมโคสด หรือนมสด” พร้อมทั้งแสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิต และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ซึ่งอายุการเก็บรักษาน้ำนมโคสดพาสเจอร์ไรซ์กำหนดไม่เกิน 10 วัน เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ และได้รับประโยชน์จากการบริโภคนมสูงสุด เนื่องจาก อย.ตรวจพบว่ามีผู้ผลิตบางรายแสดงวัน เดือน ปี ที่หมดอายุเกินระยะเวลา 10 วัน หรือแสดงวันหมดอายุยาวนานขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรืออาจใช้กรรมวิธีการผลิตอื่นที่ไม่ใช่พาสเจอร์ไรซ์ ทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลง สำหรับนมโคที่ผ่านกรรมวิธีอื่น หรือผสมนมผงเพื่อปรับคุณภาพให้เรียกว่า “น้ำนมโค หรือนมโค” โดยจะต้องแสดงร้อยละของน้ำนมโค หรือนมผงที่สูตรส่วนประกอบของฉลากผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ อย.จะเสนอคณะกรรมการอาหารและคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนม เพื่อร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมนมโคสดที่มาจากฟาร์มของเกษตรกรภายในประเทศ ทั้งนี้ หากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว อย.จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน.

- สำนักข่าวไทย
1 มิ.ย. 55
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต 

 
แม่ช้อยนางรำ [MaeChoice.com Spot]
กระเพาะปลา มิตรโภชนา
เหล่าเฮง ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา นายเงี๊ยบ
 
ภัตตาคารอาหารจีนเชฟป้อม
Rate :
ย่าน : พระราม 3-นราธิวาส
ดำรงรักษ์
Rate :
ย่าน : งามวงศ์วาน-รัตนาธิเบศร์
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็ก
Rate :
ย่าน : อื่นๆ
ราชาเนื้อตุ๋น ลาซาล 79
Rate :
ย่าน : บางนา
ข้าวเหนียวปิ้ง Export
Rate :
ย่าน : ดินแดง-วิภาวดี
 

© 2013 MaeChoice.com
About MaeChoice.com      Contact us      Jobs      Website Policy