รีวิวร้านอาหาร ในเครือ เปิดพิสดาร โดย แม่ช้อยนางรำ หรือ สันติ เศวตวิมล
 
 
 
อย.รื้อฉลากอาหารครั้งใหญ่แจ้งวันหมดอายุ-รูปไม่หลอก
 
อย-รื้อฉลากอาหารครั้งใหญ่แจ้งวันหมดอายุ-รูปไม่หลอก
น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่า จะแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่องฉลาก ในเรื่องของ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ซึ่งเดิมอาหารบางประเภท ที่มีอายุการบริโภคต่ำกว่า 90 วัน
ซึ่งจะระบุเฉพาะวันเดือนปีที่ผลิต ส่วนมากเป็นอาหารประเภท ขนม นม ขนมปัง น้ำนอกจากนี้ จะมีการทบทวนเรื่องขนาดตัวอักษรบนฉลาก ซึ่งพบว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์บางประเภทยังมีขนาดตัวอักษรที่เล็กเกินไป จำเป็นต้องมีการกำหนดค่ากลางอย่างน้อย 1.5 มิลลิเมตร และหากผลิตภัณฑ์มีขนาดชิ้นเล็ก ก็ต้องมีการใส่ฉลากที่มีตัวอักษรขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้บริเวณหีบห่อด้านนอก อีกชั้น

น.ส.ทิพย์วรรณกล่าวต่อว่า ประเด็นที่จะต้องมีการทบทวนอีกข้อ คือ ฉลากที่มีข้อความ รูปรูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งระบุว่าต้องไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ และต้องไม่แสดงถึงชื่ออาหาร ส่วนประกอบของอาหาร อัตราส่วนของอาหาร ปริมาณของอาหาร หรือแสดงถึงสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลง เชื่อ และต้องไม่ทำให้เข้าใจว่ามีวัตถุตามข้อความ ชื่อ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าวผสมอยู่ในอาหารโดยที่ไม่มีวัตถุ นั้นผสมอยู่ หรือมีผสมอยู่ในปริมาณที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณได้ ซึ่งปัจจุบันยังพบว่ามีการละเมิดในข้อดังกล่าวจำเป็นต้องมีการทบทวนเช่นกัน โดยจะเรียกผู้ประกอบการมาร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อหาข้อสรุปในการทบทวน ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อนำเข้าคณะอนุกรรมการฉลาก

มติชน

 
แม่ช้อยนางรำ [MaeChoice.com Spot]
กระเพาะปลา มิตรโภชนา
เหล่าเฮง ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา นายเงี๊ยบ
 
ภัตตาคารอาหารจีนเชฟป้อม
Rate :
ย่าน : พระราม 3-นราธิวาส
ดำรงรักษ์
Rate :
ย่าน : งามวงศ์วาน-รัตนาธิเบศร์
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็ก
Rate :
ย่าน : อื่นๆ
ราชาเนื้อตุ๋น ลาซาล 79
Rate :
ย่าน : บางนา
ข้าวเหนียวปิ้ง Export
Rate :
ย่าน : ดินแดง-วิภาวดี
 

© 2013 MaeChoice.com
About MaeChoice.com      Contact us      Jobs      Website Policy